Floor door closer FC 34

Bảo hành:
Bản lề sàn FC 34 Sản phẩm VVP.
 
 
Bản lề FC 34 là sản phẩm được sản xuất tại Thái Lan theo tiêu chuẩn cao cấp có giấy chứng nhận đảm bảo chất lượng.
 
Thông số cấu hình của bản lề VVP.
 

 

Kích thước cửa(mm.)

SPRING TENSION

CLOSING FORCE IN (Nm)

UP TO 800

LIGHT

MODEL 15

UP TO 1000

MEDIUM

MODEL 20

UP TO 1200

HEAVY

MODEL 25

 

Sản phẩm khác